مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اهداف:
۱-معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه
۲-ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور
۳-طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش
۴-ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه
۵-کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی ،علمی ،تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی
۶-کمک به مساله یابی و حل مسایل علمی ،فنی در ارتباط با تنگناهای توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشور

زمینه ها:
فناوری و تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه تولید، ذخیره سازی و توزیع انرژی
 آخرین سیستمها و تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه انرژیهای نو و تجدید پذیر
روش ها و سیستم های نوین در بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و ساختمان،
روشها و سیستمهای نوین در کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی
 انتشار گازهای گلخانه ای بهینه سازی و تحلیل سیستم های نوین تولید انرژی از سوختهای فسیلی
نشانی مطلب در وبگاه مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی:
http://journal.qiet.ac.ir/find.php?item=1.42.12.fa
برگشت به اصل مطلب