مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی- راهنمای نگارش مقاله
دستورالعمل تنظیم مقاله پیش از ارسال به نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
شیوه نگارش مقاله -word 
شیوه نگارش مقاله -pdf
نشانی مطلب در وبگاه مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی:
http://journal.qiet.ac.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب