مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی- اطلاعات تماس
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی:خراسان رضوی کیلومتر 5 جاده قوچان مشهد ،دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان-کتابخانه مرکزی -نشریه و انتشارات
کد پستی:67335-94771
صندوق پستی :147-94715
تلفن:47344001 (051)  داخلی 133-134
آدرس الکترونیکی :http://journal.qiet.ac.ir
پست الکترونیک:journal@qiet.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله فنی مهندسی فناوری های نوین در سیستم های انرژی:
http://journal.qiet.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب